Yükleniyor...

HİZMETLERİMİZ

GEBELİKTE GFEREKLİ TAHLİLLER

Hamileliğin başlangıcından sonuna kadar farklı dönemlerde çeşitli tahliller ve testler yapılmaktadır. Gebelikte yapılan testlerin bir kısmı her gebede rutin olarak yapılmakta, bir kısım testler ise sadece bazı gebeliklerde belli durumlar oluştuğunda yapılmaktadır.

Yapılması gereken tahlillerin belirlenmesinde, annede ve ailede bulunan hastalıkların öyküsü varsa önceki gebeliklerde oluşan sağlık sorunları ve anne yaşı önemli rol oynamaktadır. Bu etkenler göz önünde bulundurularak gebelik süresince çesitli tahliller yapılır ve hekim tarafindan takip edilir.

Gebelik boyunca yapılması önerilen bazı tahliller şunlardır;

• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• Kan Grubu Tayini (anne & baba)
• Indirekt Coombs (RH uygunsuzluğu olan çiftlerde)
• Tam İdrar Tahlili, gerekirse İdrar Kültürü
• Açlık Kan Şekeri
• TORCH paneli (Toxoplazma, Rubella, Sitomegalovirüs, Herpes)
• Hepatit B (HbsAg), Anti Hbs, Anti HCV, Anti HIV, VDRL
• Tiroid Fonksiyon Testleri (TSH, gerekirse fT3, fT4)
• Şeker yükleme testi ( 24-28. haftada)
• Pap Smear Testi (son 1 yıl içinde yapılmadıysa)

Ailede Talasemi, Anemi, Hemofili, Kistik Fibrosis gibi kalıtımsal hastalıklar varsa genetik testler ile anne kanında bu hastalıkların varlığı araştırılmalıdır.

BİRİNCİ VE İKİNCİ PRENATAL TARAMA TESTLERİ

Trizomi 21 olarak da bilinen Down Sendromu en yaygın görülen kromozamal anomalidir. Doğum şansı olan down sendromlu bebeklerin tespiti, ailelerin yaşayacağı maddi ve manevi sorunlar nedeniyle çok önemlidir. Anomalili fetüslerin gebeliğin en erken dönemlerinde tespit edilmesi, gebeliğin sonlandırılması konusundaki karara psikolojik ve tibbi açıdan yardımcı olmaktadır. Gebeliğin ilerlediği ikinci trimester dönemde fetüsün tahliyesi tibbi açıdan daha zor bir işlem olmasının yanında, ailede psikolojik travma yaratabilmektedir.

Kesin tanı için gereken amniosentez ve koryon villus biyopsisi girisimsel işlem gerektirdiğinden, non-invaziv prenatal tarama testleri önem kazanmıştır.

BİRİNCİ TRİMESTER KOMBİNE TARAMA TESTİ (İKİLİ TEST)

İkili Test; gebeliğin 11-14 haftaları arasında anneden alınan kan örneğinden PAPP_A ve Serbest Beta-HCG değerlerinin ölçümlerini kapsamaktadır. Bu parametreler, gebelik haftasına uyan MOM (multiple of median) değerlerine göre oranlanır. Bu değere annenin yaşının getirdiği risk eklenir.

Bu parametrelere ek olarak ultrasonografik inceleme ile bulunan Nuchal Translucency (NT) yani ense kalınlığı değerlendirmeye katılır. Bu şekilde erken dönemde % 85 duyarlılıkla Down Sendromunu tespit etmek mümkün olmaktadır. Bu duyarlılığa ulaşabilmek için, ultrasonografik işlemin yapıldığı gün, biyokimyasal parametreler için kan örneği alınmasına dikkat edilmelidir.

İkili Test, Trizomi 21 (Down sendromu) yanında, Nöral Tüp Defektleri (NTD), Trizomi 13 ve Trisomi 18 risklerini de hesaplamaktadır. Yapılan tarama testleri bebeğin bu koromozal anomali taşıyıp taşımadığını kesin olarak belirleyemez, sadece risk olasılığını belirtir.

Umut Laboratuvarı’nda belirtilen biyokimyasal değerler Siemens Immulite2000 otoanalizöründe çalişilmakta, risk oranları Prisca 4 isimli özel bilgisayar programında hesaplanmaktadır.

Örnek rapor:
İKİNCİ TRIMESTER TARAMA TESTİ (ÜÇLÜ ve DÖRTLÜ TEST)


Üçlü Test kapsamında, gebeliğin 15-20 haftaları arasında anneden alınan kan örneğinden uE3, AFP ve HCG değerleri ölçülür ve anne yaşı ile birlikte değerlendirilir. Serumlar Siemens Immulite2000 cihazında çalışılmakta, kromozom anomali oranları Prisca4 yazılımı ile hesaplanmaktadır.

Dörtlü Test kapsaminda yine 15-20 haftalik gebelikte anneden alinan kan örneginden çalisilan uE3, AFP, HCG ve Inhibin A ölçümleri, anne yasi ile birlikte degerlendirilir. Serumlar Siemens Immulite2000 ve Backman Access cihazlarinda çalisilmakta, oranlar RMA yazilimi ile hesaplanmaktadir.

2. Trimester Tarama Testleri kapsaminda Trizomi 21 (Down sendromu) yaninda, Nöral Tüp Defektleri (NTD) ve Trisomi 18 riskleri de hesaplanmaktadir. Yapilan tarama testleri bebegin koromozal anomali tasiyip tasimadigini kesin olarak belirlemez, sadece risk olasiligini belirtir.

Oran hesaplama yazilimlarinda anne ilgili belirli bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bu açidan annenin kilosu, saglik bilgileri, sigara kullanimi gibi maternal bilgilerin dogru ve eksiksiz olarak
laboratuarimiza verilmesi gerekir.

Örnek Raporlar:Cinsel Yolla Bulasan Hastaliklar (CYBH)

Cinsel yolla bulasan hastaliklar bölümünde belirttigimiz enfeksiyon veya virüsler anne karnindaki bebegin sagligini olumsuz etkilemekte, ciddi saglik sorunlarina sebep olabilmektedir. Bu açidan gebelik sirasinda Frengi, AIDS, Hepatit-B, Mikoplazma, Üroplazma, Gonore, HPV gibi CYBH testlerinin yapilmasi önerilmektedir.