Yükleniyor...

KURUMSAL HİZMETLER

İŞYERİ TARAMA

Yasal olarak firma çalışanlarına yapılması gereken periyodik sağlık taramaları için anlaşmalı olduğumuz mobil sağlık hizmetleri araçlarını işyerlerinize yönlendirmekteyiz.

İşe Giriş Muayene Ve Tetkikleri: İş yeri hekimleri tarafından işin niteliğine göre belirlenen gerekli testler (Kanda ve idrarda Kurşun analizi, Fenol, Bakır, Çinko gibi metal tetkikleri, Akciğer Filmi, Solunum Fonksiyon Testi, İşitme Testi, Kan Sayımı, Kan Grubu, Hepatit testleri, İdrar Tahlili v.s) alınan numuneler sonrasında kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Görme Bozuklukları ve Renk Körlülüğü Taramaları: Çalışanların yaptıkları iş dolayısı ile görme problemleri yaşayıp yaşamadıklarını, aynı zamanda yaptıkları işe görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını belirlemek için rutin göz taramaları önem yaratmaktadır.

Odiometri (Odiyometre) İşitme Testi (Odio): Gürültülü işyeri şartlarında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla işitme testleri uygulanır. Test uygun  ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde  ve eğitimli odiometristler tarafindan yapılmaktadır.
Test sonuçları  uzman Kulak Burun Boğaz doktoru tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadir.

Spirometri Solunum Fonksiyon Testi (SFT): SFT, gaz, toz, duman gibi solunum yollarını ve akciğerleri etkileyebilecek iş ortamlarında çalışanların akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin tespiti için kullanılır. Bu testler spirometre denilen elektronik cihaz ile yapılır. Test sonuçları Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır.