Yükleniyor...

KURUMSAL HİZMETLER

PORTÖR

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.01 2005 tarihli 1059 sayılı 2005/9 Genelgesi gereğince, gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılması gerekli tıbbi tetkikler şunlardır;

• Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
• Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
• Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
• Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir )

Akciğer grafisi laboratuvarımızda yapılmamaktadır. Bunun dışındaki tetkikler için, 10 kişi ve üzeri personelinize uygulanacak portör muayenesinde işyerinize gelerek numune alımı yapabilmekteyiz.

Portör tetkiklerinin tamamı için ise anlaşmalı olduğumuz OSGB Mobil Sağlık Hizmetleri ekiplerini yönlendirmekteyiz. Alınan numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuvarlarımızda çalışılmakta, sonuçları klinik muayene ile birlikte değerlendirilerek Portör Muayene Raporu oluşturulmaktadır.