Yükleniyor...

HİZMETLERİMİZ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Klinik mikrobiyoloji; bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tanısı ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

Umut Laboratuvarı Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Bakteriyoloji (bakteri bilimi), Viroloji (virus bilimi), Mikoloji (mantar bilimi), Parazitoloji (parazit bilimi) ve Seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) ile ilgili testler yapılmaktadır.

Boğaz, akciğer, idrar yolu ve eklem enfeksiyonları, ateş, cilt enfeksiyonları, paraziter hastalıklar, Tüberküloz, Bruselloz gibi zoonotik hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanısı ve kuşkulu ilişki sonrası tarama, hastane enfeksiyonları gibi hastalıkların tanı ve takibinde Umut Laboratuvarı Mikrobiyoloji bölümünde yapılan testler başlıca şunlardır:

-Kültür, Bakteri Tanımlama, Antibiyotik ve Antifungal Duyarlılık Testleri

-Tüberküloz Kültürü

-PCR Moleküler Tanı Testleri (HPV, HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA)

-Seroloji Testleri (Hepatitler, Anti-HIV, Brusella vb)

-Klamidya, Mikoplazma-Üreaplazma Testleri

-Mikroskopik İncelemeler (Gram boya, Gimsa, ARB, gaitada parazit araması)