Yükleniyor...

HİZMETLERİMİZ

KISIRLIK TESTLERİ & AŞILAMA

Kısırlık (infertilite) Nedir?

İnfertilite yani kısırlık, çiftlerin 1 yıl boyunca korunmadan düzenli cinsel ilişkide bulunm alarına rağmen bebek sahibi olamamalarıdır. Kadın 35 yaşından büyük, adetleri düzensiz veya hamile kalmayı zorlaştıran bir hastalığı varsa 1 yıl beklenmeden kısırlık testleri yapılabilir. İnfertilite bir çift sorunu olarak değerlendirilmeli, testler hem kadın hem erkek için yapılmalıdır.

Tedavi edilmemiş guatr, kontrol altında olmayan diyabet hastalığı gibi hormonal nedenler, kadında yumurtlama (ovulasyon) bozuklukları, geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı olarak tüplerin kapalı olması, endometriozis, myomlar, tümörler, erkekte sperm üretim bozuklukları, spermdeki yapısal bozukluklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, genetik yatkınlık gibi nedenler ve bunun yanında psikolojik ve çevresel etkenler, kısırlık sebebi olabilir.

ERKEK KISIRLIK TESTLERİ


SPERMİOGRAM – SPERM TESTİ

Kısırlık ile ilgili erkekten istenecek ilk test spermiogram testi yani sperm analizidir.

Sperm sayısının az olması, sperm şekillerinin bozuk olması, sperm hareketlerinin yavaş olması veya sperm kanallarında tıkanıklık erkekte kısırlık sebebi olabilir.

Sperm (meni, semen) tahlilinde sperm sayısı, şekli ve hareketi analiz edilir. Sperm sayısı ve normal spermlerin anormal şekilli spermlere oranı hesaplanır, hareket derecesi iyi olan spermlerin miktarı tespit edilir. Ayrıca sperm miktarı, pH`ı, rengi, lökosit varlığı, fruktoz miktarı, likefaksiyonu gibi özellikleri incelenir. Numune verildikten sonra gün içinde belirli zaman dilimlerinde spermlerin hareketliliği incelenir. Hareket tiplerine göre sınıflandırma yapılır.

Sperm testi sonucuna göre fertilite sorunu saptanması için 1 ay ara ile yapılmış 2 sperm örneği incelenmelidir. Üretilen bir sperm 2-3 ay sonra semene salgılanacağı için, kişinin karşılaştığı zararlı etkenler veya tedavi için kullanılan ilaçlar sperm üretimini 3 ay içinde etkileyebilir. Sperm testi sonuçları bu yönde değerlendirilmelidir.

Numune verirken dikkat edilmesi gerekenler;

-Sperm numunesi verilmeden önce 3-5 gün cinsel perhiz yapılmalıdır, bu sürede boşalma olmamalıdır.
-Dışarıdan numune kabul edilmemektedir. Merkezimizde özel numune odasında oynatılan videolar ile daha iyi uyarıldıktan sonra boşalım sperm miktarını arttırarak test sonucunu olumlu yönde etkileyecektir.
-Sperm örneği verilmeden önce idrar yapılmalı ve eller yıkanmalıdır.
-Mastürbasyon esnasında su, sabun, tükürük, krem gibi test sonucunu etkileyecek maddeler kullanılmamalıdır.
-Sperm örneği için verilen steril kapların iç kısmına dokunulmamalıdır.
-Spermin özellikle ilk damlaları dahil tamamı kabın içine verilmelidir.

Spermiyogram çalışma saatlerimizi öğrenmek ve randevu almak için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

HORMON TESTLERİ

Hormonlar cinsel ilişki isteğini ve cinsel ilişki sırasında ne kadar sperm boşaltacağını belirleyen en büyük etkendir.  FSH ve Testesteron hormonları erkekte üreme için önemli rol oynar. LH, Estradiol ve Prolaktin hormonları da analiz edilebilir.

GENETİK İNCELEME

Semen analizinde hiç sperm gözlenmeyen (azoospermi) ya da çok az gözlenen erkeklerde mevcut problemin genetik bir kaynağı olup olmadığı araştırılmalıdır.

Kistik fibrozis taşıyıcılığı tespit edilen erkeklerin eşleri de aynı yönden araştırılmalıdır. Çiftlerin birlikte hastalık taşıyıcısı olmaları halinde hastalık bebekte de ortaya çıkabilir ve erken dönemde hayati tehlikeler oluşturabilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

Cinsel yolla bulaşan klamidya, gonore, mycoplasma ve üreaplasma enfeksiyonları sperm üretimini ya da sağlığını etkileyebilir ve kısırlığa neden olabilir. Bu enfeksiyonların erken tanı ve tedavisi önemlidir. Çiftlerin mutlaka birlikte tedavi edilmesi gerekir.

Klamidya: Chlamydia trachomatis bakterisi kadında rahim boynuna, erkekte idrar yoluna yerleşir ve bu bölgelerde iltihaplanmaya neden olur. Klamidya taşıyan pek çok kişide herhangi bir belirti görülmez. Klamidya testleri için vücut sıvısı veya idrar örneği kullanır.

Gonore: Toplumda belsoğukluğu olarak bilinen gonore, cinsel yolla bulaşır. Enfeksiyona yakalanmış bir anneden hastalık doğum sırasında bebeğine geçebilir. Erkeklerde gonore enfeksiyonu testiste iltihaplanmaya yol açarak kısırlığa neden olabilmektedir.

Mycoplasma Hominis ve Üreaplasma Urealyticum: Çok küçük tekhücreliler olmaları, az miktarda genetik materyal içermeleri ve hücre duvarları olmaması nedeniyle klasik kültür yöntemleri ile tespit edilemezler, özel kültür işlemleri gereklidir. Mikoplazma ve üreoplazma hem erkekte hem de kadında genital enfeksiyona neden olurlar.

SPERM YIKAMA

Aşılama Nedir?

Yumurtlama sorunu, sperm problemi veya açıklanamayan kısırlık durumu varsa ya da tek başına kısırlık ilaçları başarılı olmamışsa, tüp bebekten daha düşük maliyetli ve daha az müdahaleli bir işlem olan aşılama çözüm olabilir. Aşılama, yıkanmış spermin yumurtayı döllemek için rahmin içine yerleştirilmesi işlemidir.

Sperm örneği laboratuvarımızdaki numune odasında uygun şartlarda verilmelidir.


Sperm Hazırlanması

Sperm örneği mikroskopla incelenerek sayı ve hareketliliği saptanır. En hareketli spermleri seçmek amacıyla, hareketsiz spermler, seminal plazma, hücreler ve doku artıkları içinde farklı yoğunlukta ortamlar bulunan test tüplerinin yüksek hızda çevrilmesiyle ayrıştırılır. Spermler pipetle toplanır, üst kısımdaki sıvı atılarak çökelti tekrar sulandırılır ve yeniden çevrilir. En son elde edilen sperm örneği mikroskopla incelenir, tüpte depolanır ve enjektöre çekilip termosla aşılama yapılacak yere gönderilir.

Yüzdürme tekniği ya da dansite gradient yöntemiyle yapılan sperm yıkama uygulamasıyla, hem sayı hem de hareketliliği artırılmış olan spermin yumurtayı dölleme kabiliyeti artmış olur. Sperm yıkama işlemi toplam 3 saat sürmektedir. Kanül tarafımızdan tedarik edilmektedir.

KADIN KISIRLIK TESTLERİ


HORMON TESTLERİ

Adetin 3. gününde ölçülen FSH (folikül uyarıcı hormon) ve Estradiol hormonu, yumurtalıktaki yumurta rezervini göstererek, kısırlık tedavisine yardımcı olmaktadır. Adetin 21. günü yapılan Progesteron hormonu ölçümü de ovulasyon (yumurtlama) olması hakkında bilgi vermektedir.

Tıbbi geçmişiniz ve test sonuçlarına dayanarak Prolaktin, Tiroid ve Testesteron seviyelerini ölçen tahliller istenebilir. Bu hormonların normal dışı seviyelerde olması, kısırlığa yol açabilir.

AMH (Anti-Mullarian Hormon), yumurta keselerinden salgılanan bir hormondur ve yumurtalıklardaki toplam yumurta sayısı hakkında fikir verir. Testin adetin herhangi bir günde yapılabilmesi avantajlıdır. AMH hormonu değeri ne kadar yüksekse yumurtalık rezervi o kadar yüksek demektir.

PGD (veya PGT): Doğacak olan bir bebekte monozomi veya trizomi (Down Sendromu ve diğer trizomiler) gibi sayısal kromozom bozukluklarının ve tek gen hastalıklarının (Hemofili, Akdeniz anemisi, kistik fibrozis, muskuler distrofiler gibi) tespiti PGT genetik testi ile yapılabilmektedir. Böylece sağlıklı embriyolar seçilerek anneye transfer edilmekte, sağlıklı bebeklerin doğması sağlanabilmektedir.