Yükleniyor...

HİZMETLERİMİZ

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ

Kanser, hücrelerin gereksiz çoğalmalarını ya da büyümelerini kısıtlayan tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonu ya da kaybı sonucu başlar. Kanserin erken teşhisi ile tümör dokusunun cerrahi yöntemlerle tamamen çıkarılabilecek kadar küçükken tanı konulmuş olması, tedavi sonucunun başarılı olmasında en büyük ve en önemli etkendir.

Tümör belirteçleri, kanser dokusundan  salgılanarak kana ve çeşitli vücut sıvılarına geçen moleküllerdir. Kanser taramaları, kanserin sınıflandırılması, tedavinin başarısının değerlendirilmesi ve kanserin tekrarının saptanması amacıyla kanda tümör belirteçleri testleri uygulanır.

Kanser çeşitlerine göre en sık kullanılan tümör belirteçleri şunlardır:

-CEA: CEA değerinin yüksek olması kolon (kalın bağırsak), akciğer, meme, rahim, karaciğer, pankreas, safra kesesi, mide, yumurtalık ve tiroid gibi kanserlerin bulunabileceğini, kanserin tedaviye yanıt vermediğini veya tekrarladığını gösterebilir. Ancak CEA değeri başka hastalıklarda da yükselebildiği için diğer test sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

-Ca 125: Rahim ve yumurtalık kanserinde yükselebilir.

-CA 15-3: Meme, yumurtalık, akciğer ve karaciğer kanserinde yükselebilir.

-CA 19-9: Meme, yumurtalık, kolon, pankreas ve karaciğer kanserinde yükselebilir.

-CA 72-4: Pankreas, mide, safra yolları ve kolon kanserinde yükselebilir.

-Alfa-fetoprotein(AFP):  Karaciğer, yumurtalık ve testis kanserinde yükselebilir.

-Prostat spesifik antijen(PSA):  Prostat kanseri için spesifik bir testtir.

-Amilaz: Pankreas kanseri için değerlendirilebilir.

-Alkalen Fosfataz (ALP): Karaciğer ve kemik metastatik kanserlerde ölçülür.

-Laktat Dehidrogenaz (LDH): Lösemi, melanoma, lenfoma ve karaciğer kanserinde yükselebilir.

-Nöron spesifik enolaz (NSE): Küçük hücreli akciğer, melanom, nöroendokrin tümörler için ölçülür.

-Tiroglobulin (Tg): Tiroid kanserli hastaların izlenmesinde kullanılır.

-hCG: Hamilelik halinde de artan HCG değeri, testis ve yumurtalık kanserlerinde yükselebilmektedir.

-ACTH: Küçük hücreli akciğer.

-Kalsitonin: Medüller tiroid kanseri, lösemi, akciğer kanseri göstergesi olabilir.

Kanser Tarama Paneli – Erkek : AFP, CEA, BHCG, CA 19-9, Tg, Protein Elektroforezi, Formül Lökosit, PSA Total, PSA Serbest, Gaitada Gizli Kan.

Kanser Tarama Paneli – Kadın : AFP, CEA, BHCG, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, Tg, Protein Elektroforezi, Formül Lökosit, Gaitada Gizli Kan, PAP Smear Testi.